რამსარის კონვენციით დაცული ტერიტორია და ახალი საერთაშორისო ეროპორტი

საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით, ფოთში ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობას ჩაეყარა საფუძველი. როგორც თავად პრეზიდენტმა მოგვახსენა, აეროპორტი საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე ერთ-ერთი სერიოზული პროექტია და ფოთის თავზე სულ რაღაც ერთ წელიწადში ბოინგები იფრენენ. ეს მაშინ, როდესაც ამ ქალაქში ორსაერთულიანი სახლებიც კი ვერ ძლებს დიდი ხანი და ჭაობში ეფლობიან. ამასაც, რომ თავი დავანებოთ, აეროპორტი ზუსტად იმ ტერიტორიაზე შენდება სადაც კოლხეთის ეროვნული პარკი მდებარეობს, ეს უკანასკნელი კი საერთაშორისო მნიშვნელობის ეკოსისტემაა და მას რამსარის კონვენცია იცავს.
კოლხეთის დაბლობი განსაკუთრებით 1996 წელს მოხდა საერთოაშორისო ყურადღების ცენტრში, როდესაც საქართველო საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი, განსაკუთრებით – წყლის ფრინველთა საბინადროდ ვარგისი ტერიტორიების შესახებ არსებულ რამსარის კონვენციას შეუერთდა.
კოლხეთის ეროვნული პარკი, დასავლეთ საქართველოში მდებარეობს. კოლხეთის ეროვნული პარკის შექმნის მიზანი შავი ზღვის აღმოსავლეთ ზოლისა და საერაშორისო მნიშვნელობის მქონა ჭარბტენიანი ეკოსისტემის დაცვია და გადარჩენია იყო.

კოლხეთის ეროვნული პარკის ძირითადი და ნამდვილი მშვენება პალიასტომის ტბაა, რომელიც წლიების წინ შავი ზღვის ყურე იყო. საუკუნეების მანძილზე ზღვის ტალღების მიერ სანაპიროს გასწვრივ გადაადგილებულმა ქვიშის დიუნებმა ლაგუნა ზღვის მარილიან წყალს მოსწყვიტა, ხოლო მდინარე ფიჩორიდან პალიასტომში ჩადინებულმა სუფთა წყალმა ტბა გაამტკნარა და წყლის უხერხემლოებითა და პლანქტონით მდიდარ, სამი მეტრის სიღრმის ბუნებრივ წყალსატევში თევზის მრავალი სახეობისთვის იდეალური საარსებო გარემო შეიქმნა.

ჭაობებში ხარობს კოლხეთისათვის უცხო ბორეალური სახეობები – სფაგნუმის ხავსები, მრგვალფოთოლა დროზერა, ჩრდილოეთის ისლი და სხვა ალპური ზონის მცენარეები ისლი და შქერი. დაჭაობებულ და ტენიან ტყეებში შედის: მურყანი, ლაფანი, იმერული და ხართვისის მუხები, კარგად განვითარებული მარადმწვანე ქვეტყით, კოლხური სურო და სხვა. დიუნების ქვიშიან ზოლში ხარობს ქაცვი, ძეძვი და სხვა. მრავალფეროვანია წყალმწენარებიის სახეობრივი შემადგენლობა.
კოლხეთის ეროვნული პარკში დღემდე შემორჩენილია ფლორისტული შედგენილობით საკმაოდ მრავალფეროვანი, რელიქტური და ენდემური სახეობებით მდიდარი ფიტოცენოზების კომპლექსები.
აქ გავრცელებულია და გადაშენების პირას მისული მცენარეთა სტატუსით წითელ წიგნშია შეტანილი ორი სახეობა – ყვითელი ყაყაჩურა და ზღვის შროშანი. ტბების და ჭაობის მდინარეების გასწვრივ ძლიერ დანესტიანებულ ადგილებში კი გავრცელებულია ისეთი მცენარეები, როგორიცაა: კოლხური და ყვითელი დუმფარა , წყლის კაკალი და ლემნა, ხოლო ტორფიან ჭაობებში, ტუნდრისმაგვარ ჩრდილოურ სახეობებთან ერთად, სამეფო გვიმრა და იმერული ისლი გვხვდება.
იშვიათი და გადაშენების პირას მყოფი სახეობების სახით, ზოგიერთი მათგანი შესულია საქართველოს “წითელ ნუსხაში”:Kკოლხური მუხა, ლაფანი, კოლხური ბზა, ხოლო დანარჩენი სახეობებისაგან დაზიანებულია: იფანი, ქართული მუხა და თხმელა.

კოლხეთის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე ფრინველების სულ 194 სახეობის ფრინველი ბინადრობს. აქ უამრავი ფრინველის ყოველწლიული მიგრაციის მარშრუტი გადის. შემოდგომობით ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ, ხოლო გაზაფხულზე თბილი ქვეყნებიდან თავიანთი ბუდობის ადგილებისკენ დაძრული მილიონობით ფრინველისთვის დაუსახლებელი ჭაობები დასვენების და შორეულ გადაფრენებს შორის სულის მოთქმის იდეალური ადგილია, ხოლო მრავალი სახეობის ფრთოსანისთვის კოლხეთი გამოსაზამთრებელ ადგილს წარმოადგენს.

აღსანიშნავია, რომ კოლხეთის ეროვნულ პარკში საქართველოს „წითელი ნუსხის“ 6 სახეობის ძუძუმწოვარია გავრცელებული.
ზღვის ძუძუმწოვრები წარმოდგენილი არიან დელფინების 3 სახეობით: აფალინა, თეთრგვერდა დელფინი და ზღვის ღორი.

კოლხეთის ეროვნული პარკის წყლის ეკოსისტემებში გავრცელებულია საქართველოს “წითელ ნუსხის“ თევზის 6 სახეობა: სვია, ფორეჯი , ატლანტური ზუთხი -, შავი ზღვის ორაგული, ღორჯო – მექვიშია , მორევის ნაფოტა.

ასოციაცია ”მწვანე ალტერნატივა”-ს ბიომრავალფეროვნების პროგრამების კოორდინატორი და ექსპერტი ეკოლოგიურ საკითთხებში, ირაკლი მაჭარაშვილი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს,რომ დაცული ტერიტორიების განადგურება ეკოლოგიურ კატასტროფეფს გამოიწვევს. –”განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებს კოლხეთის დაბლობს. ტერიტორიარომელიც კოლხეთისეროვნული პარკის შემადგენლობაში შედის ეგრეთ წოდებული რეფუგეუმია. ანუ, ესენია ადგილები, რომლები გადაურჩნენ გამყინვარებას.კოლხეთის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე შეიძლება ვნახოთ ისეთი მცენარეულობის ნაშთები და ისეთი ტიპის ცხოველები, რომლებიც რომლებიც დამახასიათებელი იყო გამყინვარების წინა პერიოდისათვის.სწორედ ასეთივემცენარეები და ცხოველები შეგვიძია ვნახოთ კასპიის ზღვის სანაპიროზე. საზოგადოებაში დომინირებს აზრი, რომ დიდ ინდუსტრიულ პროექტებს არ უნდა შევეწინააღმდეგოდ, განსაკუთრებით მაშჳნ თუ წინააღმდეგობების მოტივი გარემოს დაცვაა. ასეთი მიდგომა არასწორია, რადგან ადამიანის სიცოცხლე პირდაპირ კავშირშის გარემოსთან. ჩემი აზრით ამ მხრივ საზოგადოებას ინფორმირებულობა აკლია. თუ მათი ინფორმირებულობის დონე აიწევს გარემოს დაცვით საკითხებში, გაცილებით მარტივად ჩაწვდებიან, რატომ ვებრძვით ასეთ პროექტებს. სწორედ ამიტომ აუცილებელია საზოგადოების ინფორმირებულობა.”

ადგილი სადაც ახალი საერთაშორისო ეროპორტი შენდება, ფრინველების გადამფრენ სარტყელში მდებარეობს, რაზეც ზევით ვისაუბრე. მარტივად რომ ვთქვად, ბოინგის აფრენისას სავსებით შესაძლებელია მის მოტორში ფრინველი შეფრინდეს და კატასტროფა გარდაუალი იქნება.
ყურადღება კვლავ რამსარის კონვენციაზე მინდა გავამახვილო და განვმარტო რაც ნიშნავს, რამსარიის კონვენციით დაცული ტრიტორია.
1971 წლის 2 თებერვალს ქ. რამსარში (ირანი) 18-მა ქვეყანამ ხელი მოაწერა კონვენციას „საერთაშორისო მნიშვნელობის წყალჭარბი, განსაკუთრებით წყლის ფრინველთა საბინადროდ ვარგისი, ტერიტორიების შესახებ. იგი წარმოადგენს მთავრობათაშორის შეთანხმებას, რომელიც მიზნად ისახავს წყალჭარბი ტერიტორიების დაცვასა და მათ მდგრად გამოყენებას და ამისათვის საერთაშორისო თანამშრომლობის უზრუნველყოფას. ტერმინში „წყალჭარბი ტერიტორიები“ კონვენციის ტექსტში იგულისხმება ჭაობები, ჭანჭრობები, ტორფიანი ტერიტორიები, ყველა ტიპის წყალსატევები – როგორც ბუნებრივი, ისე ხელოვნური, მუდმივი და დროებითი, დამდგარი და გამდინარე, მტკნარი, ნახევრად მარილიანი და მარილიანი, აგრეთვე ზღვის აკვატორია, სადაც წყლის სიღრმე უკუქცევის დროს არ აღემატება 6 მეტრს. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ამ სავარგულებს, როგორც წყლის ფრინველთა საბინადრო ადგილის, მნიშვნელობას. კონვენცია ხელმომწერ მხარეებს გარკვეულ ვალდებულებებს აკისრებს. მათ უნდა უზრუნველყონ წყალჭარბი ტერიტორიების დაცვა და მდგრადი გამოყენება ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე.მთავრობებმა მიწათსარგებლობის სახელმწიფო დაგეგმვისას უნდა გაითვალისწინონ წყალჭარბი ტერიტორიების დაცვის აუცილებლობა. გარდა ზოგადი ვალდებულებებისა, რამსარის კონვენციას აქვს სპეციფიკური მოთხოვნაც: ყოველმა მხარემ უნდა გამოაცხადოს სულ ცოტა ერთი ე.წ. რამსარის საიტი, რომელიც შუა საერთაშორისო მნიშვენობის წყალჭარბი ტერიტორიების, ანუ რამსარის საიტების სიაშია. მათი შერჩევა ხდება სპეციალური კრიტერიუმების მიხედვით. მხარეები ვალდებული არიან შეინარჩუნონ ამ ტერიტორიების ეკოლოგიური ხასიათი და ითანამშრომლონ ტრანსასაზღვრო წყალჭარბი ტერიტორიებისა და აქ მომდინარე სახეობების დაცვის საქმეში. საქართველო რამსარის კონვენციას შეუერთდა 1996 წელს. რამსარის საიტად გამოცხადდა კოლხეთის დაბლობის წყალჭარბი სავარგულები (კერძოდ ჭურიის ჭაობები, ნადარის ჭაობები, ფიჩორა-პალიასტომის ჭაობები, პალიასტომის ტბა და შავი ზღვის აკვატორია).
გარდა იმისა, რომ აეროპორტის მშენებლობა კოლხეთის ეროვნული პარკისთვისა დიდი საფრთხის შემცველია, იგი თავად ფოთის მოსახლეობასაც სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნის, რადგან მშენებარე აეროპორტი დასახლებული პუნქტიდან 300-500, ხოლო ქალაქის ცენტრიდან 5 კილომეტრითაა დაშორებული, რის გამოც ქალაქს ხმაურით დაბინძურება ემუქრება. აეროპორტის სიახლოვეს მცხოვრები ადამიანები, უბრალოდ, ვერ დაიძინებენ, რადგან შეუძლებელია, რამდენიმე ასეული მეტრის მოშორებით ბოინგებისა და აერობუსების ფრენის პარალელურად, ვინმემ ძილი შეძლოს, მით უმეტეს, რომ ამას არანაირი ხმაურის იზოლაცია არ უშველის.
“თვითონ ფოთის, როგორც ქალაქის, არსებობაც, შესაძლოა, ეჭვქვეშ დადგეს, რადგან არ შეიძლება ქალაქის ცენტრიდან 5 კილომეტრის რადიუსში არსებობდეს წინა აზიაში უდიდესი აეროპორტი, როგორც მას მოიხსენიებენ. მე ბევრ აეროპორტში ვარ ნამყოფი და არცერთი მათგანი არ მახსენდება, რომ ქალაქიდან 15 კილომეტრზე ნაკლები მანძილით იყოს დაშორებული, აქ კი მხოლოდ რამდენიმე ასეულ მეტრზეა საუბარი”, – ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაციის „არგო-მედია“ დამფუძნებელი ირაკლი აბსანძე, რომელიც უკვე წლებია ამ თემაზე მუშაობს.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული, გამოიწვევს კოლხეთის ეროვნული პარკის განადგურდებას და უნიკალური ეკოსისტემა, რომელიც იშვიათობას წარმოადგენს აღარ გვექნება. ადვილი მისახვედრია ისიც, რომ ფრენის უსაფრთხოებაც ძალიან რთულად დასაცავი გახდება, რადგან უამრავი ფრინველით მდიდარ მიდამოებში შეუძლებელია ფრენის სრული უსაფრთხოების დაცვა. როგორც ექსპერტები ამბობენ, მცირე ფრინველსაც კი შეუძლია ძალიან დიდი ბოინგი ააფეთქოს, თუ მოტორში შეფრინდება, ასეთი შემთხვევები არაერთხელ მომხდარა. სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითზე ცნობილია, რომ მსგავსს სიტუასციაში, საგანგებოდ არჩევენ აეროპორტებისთვის ფრინველებით ნაკლებად დატვირთულ ადგილებს. მითუმეტეს, რომ ამ ტერიტორიიდან 5-10 წუთის საფრენ მანძილზე არსებობს სხვადასხვა ქალაქის აეროპორტები. ჩვენს შემთხვევაში ესენია, ბათუმის , სენაკის და ქუთაისის აეროპორტები.
”როდესაც ასეთი მნიშვნელობის ობიექტი შენდება, მითუმეტეს ასეთი მასშტაბის, ყველა, უმცირესი, ფაქტორიც კი უნდა იქნას გათვალისწინებული, ფოთის აეროპორტის შემთხვევაში კი ძალიან ბევრი გაუთვალისწინებელი ფაქტორი იჩენს თავს. მშენებარე აეროპორტი გაანადგურებს იმ დიდ სიმდიდრეს, რასაც კოლხეთის ეროვნული პარკი წარმოადგენს და რის გამოც იგი საერთაშორისო კონვენციითაა დაცული. მეორე, ის, რომ ეს ტერიტორია თავად ფრენებისთვისაც საფრთხის შემცველია, ფოთისა და ფოთელების პრობლემებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ. მათთვის საკითხი ფაქტობრივად ასე დგას – ან ქალაქი უნდა არსებობდეს ან აეროპორტი, ან აეროპორტი, ან ეროვნული პარკი” –ამბობს აფსნაძე.
ეკოლოგი და ექსპერტი გარემოს დაცვით საკითხებში, ანზორ ტყებუჩავა კი ჩვენთან საუბარში შემდეგ კომენტარს აკეთებს ” აბსურდათ მიმაჩნია, ფოთში დიდი აეროპორტის აშენება, მითუმეტეს ბოინგების თემაა ჩემთვის გასაკვირი და სასაცილო. შეისწავლონ ფოთის გრუნტი და ნახავენ, რომ იგი ვერ გაუძლებს ბოინგს. რათქმაუნდა გრუნტის გამაგრებაც შესაძლებელია, მაგრამ ეს მილიარდებთანაა დაკავშირებული და ეჭვი მეპარება საქართველოს ბიუჯეტი გაწვდეს ამას. მე თამამად ვაცხადებ, რომ თუ აეროპორტის მშენებლობა არ შეჩერდება ან მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ მოხდება, როგორც კოლოგიური ასვე სხვა სახის კატასტროფები გარდაუალია”
როგორც  ხედავთ პრობლემა საკმაოდ რთული და მრავალფეროვანია, მისი მოგვარების გზები კი ჯერჯერობით დაუდგენელი, თუმცა ამ დროისათვის დაზუსტებით, მხოლოდ ორი რამ არის ცნობილი: შენდება ახალი აეროპორტი და განადგურება ემუქრება უნიკალურ ეკო-სისტემას, კოლხეთის ეროვნულ პარკს.

მგზავრობა….მარშუტი ფოთი-თბილისი და ატეხილი ბაბუ :)

რა უცნაურებია ადამიანები არა?

გუშინ, როგორც იქნა თავი დავაღწიე ჩემს პროვინციას, ჩავჯექი ტრანსპორტში და დედაქალაქისაკენ გამოვემგზავრე, ვიფიქრე ცოტას დავიტენებითქო თან მაგარ ტრენინგებს გამოვკარი ხელი.

სულ რამოდენიმე ადამიანი ვმგზავრობდით, მე, ერთი 65 წლის მამაკაცი, ერთი ჩემი თანატოლი ბიჭი და ერთიც ქალბატონი შვილითურთ, რომელიც იქნებოდა 45 წლამდე.

ამ ბოლო ხანს ძალიან მეშინია მარშუტკის მძღოლების, ვერ ვენდობი, ჩვევად მექცა, რომ მთელი მგზავრობის განმავლობაში გავყურებ გზას, რაღაცნაირად ვმშვიდდები, ვინაიდან ჩემს გვერდით არავინ იჯდა მოვიმარჯვე მზესუმზირა და დავუწყე გზას ყურება.

ცოტა ხანში ეს ჩვენი 65 წლამდე მამაკაცი მეუბნება, რომ გადმოჯდებოდა ჩემს გვერდით რადგან იქ, სადაც იჯდა არაკომფორტულისავარძელი ყოფილა. რათქმაუნდა არ დამიშლია, გადმოჯდა და რა გად-მოჯ-დაააა. გამომკითხა ასაკი, პროფესია, სამუშაო ადგილი და და ამის შემდეგ დაიწყო მისი სტუდენტური წლების გახსენება. თავიდან ვიფიქრე რა საყვარელი ბაბუათქო. მთელი მგზავრები აიყოლია, ყველა ჩაერთო ამ ისტორიების მოსმენაში და ბოლოს სულ აიწყვიტა.

მოყვა, როგორ ღალატობდა ცოლს, როგორ აბამდა ქალებს და მოკლედ ერიჰაააა, სულ 22 წლის გოგონები მყავსო. მე რომ მხვდებიან მერე 300 გრამს იმატებენ წონაშიო. გადავიდა დაუკრეფავში. აშკარად დაეტყო, რომ ძალიან არასანდო ადამიანი იყო. ერთი სული მქონდა მძღოლს უღელტეხილზე გაეჩერებინა და ადგილი შემეცვალა, სანამ ხელების ფათურს დამიწყებდა.

თავისი ისტორიები არ იკმარა და ჩემთვის დაიწყო კანდიდატების შეჩევა, ბოლოს ჩემს თანატოლ ბიჭს მიადგა, რომელიც ჩვენთან მგზავრობდა და ლამის შეევედრა ეაქტიურა და შევები.

როგორც იქნა გადავჯექი სხვაგან, ბაბუ ეხლა იმ შუახნის ქალბატონს ებაასებოდა კერძებზე (რესტორანი ქონია მისი). მერე იმ ახალგაზდა ბიჭმა დამიწყო კურკური, ბოლოს ტელეფონი დამიძრო და სურათები დაათვალიერეო მითხრა. მეც ჰოთქო და გადავხეე. ფოტოზე ვიღაც გოგოსთან ერთად იყო. არ დაგავიწყდეთ მანამდე თქვა ცოლი არ მყავს, ჯერ უნდა ვისწავლო, საზღვარგარეთ მივდივარო. მანქანა მყავსო და ბლა ბლა ბლა. არ მეკიდა?

ეს ფოტო რომ ვნახე, არც მიკითხავს ისე მითხრა ჩემი მეგობარიაო, მივუბრუნდი და ვეუბნები, რატომ მატყუებ შენი ცოლიათქო, ვიცნობ ამ გოგოსთქო. არადა აზრზე არ ვიყავი ვინ იყო. საწყალი, ეს ისედაც წითელი ლოყები სულ გაუწითლდა, მერე გათეთრდა და შენ საიდან იციო ძლივს მკითხა. მოკლედ ესეც გავშიფრე და თავი დამანება.შეეშინდა ალბათ ჩემს ცოლს არ უთხრასო.ჰაჰაჰაჰა.

ეს ამბები გორამდე ვითარდებოდა, გორიდან-თბილისამდე კი ძალიან მშვიდად ვიმგზავრე. რა მაგარი იქნა კუპე მარშუტკები, რომ არსებობდნენ. არავინ არ გაგიბუყრღავს ტვინს.

რაც გინდათ დაარქვით…………….

მახსოვს სკოლაში გვითხრეს, რომ ვინც ყველაზე კარგ რამეს დაწერდა დაჯილდოვდებოდა.

ვერ მივხვდი რა იყო ეს ყველაზე კარგი რამე, მაგრამ ვიფიქრე მომეგონებინა რაიმე გულის ამაჩუყებელი.

დიდხანს არ მიფიქრია, უბრალოდ ცოტა სიმართლეს დავუმატე კიდევ უფრო ცოტა ტყული და დავწერე.

დავიწყე, რომ ჩემი ნება, რომ იყოს პირველ სექტემბერს გავაუქმებდი.

ჩემი ნება, რომ იყოს ყველა დედას შვილზე ადრე მოვკლავდი.

ჩემი ნება, რომ იყოს ადამიანებს ჩუმად ვასევდიანებდი.

ჩემი ნება, რომ იყოს დამოუკიდებლობის გაკვეთილებს ჩავატარებდი სკოლაში.

ჩემი სურვლებიდან მხოლოდ ერთი ასრულდა და 1 სექტემბერი გააუქმეს.

მე მაშინ ეს დავწერე:

                                              შენი შვილი შენ წაიყვანე სკოლაში.

 

იმ დღეს როგორი ამინდი იყო არ ახსოვს. ახსოვს, რომ რაღაც ძალიან ცუდს ელოდა ყველა. თუმცა კონკრეტულად რა უნდა ყოფილიყო არ იცოდნენ.

არ იცოდა რას ნიშნავდა შეშლილი სახე, მაშინ  მათ ყველას   შეშლილი სახეები ჰქონდათ. თუმცა  ყველაზე ნაკლებად თავად ხვდებოდა ამას, რადგან არ იცოდა, რა უნდა აღექვა და ცაზე ასეთ დიდ ღრუბელს რატომ შეყურებნენ.

ახსოვს,მოულოდნელად როგორ წამოიკივლა ქალმა, როგორ დაიწყეს მეზობლებმა შემოსვლა, როგორ გახდა უმართავი  ირგვლივ სამყარო და ნელ-ნელა როგორ დარჩა მარტო.

ახსოვს, როგორ ჩაააცვეს საწრაფოდ და სხვა სახლში წაიყვანეს.

ახსოვს, როგორ ცხოვრობდა იმ სახლში და ისიც როგორ ლოცულობდა არ დაეწვათ მისი სახლი. თუმცა არ ნერვიულობდა, რადგან მისი ტვინი 5 წლის ასაკში არ ღმოჩნდდა მზად უცნაური ამბების აღსაქმნელად.

განსაკუთრებით კარგად ახსოვს, ოთახი სადაც შეიიყვანეს, რა დროსაც შავებში შემოსულმა ქალმა ცხედარს დახედა, ის მისკენ მიმიხმო და კივილით ამცნო იქაურობას თუ მის თავს, რომ მისი და მივიდა.მაშინ მიხვდა, რომ მის დედის-შვილებს ერთი გამოაკლდა.მოგვიანებით გაიგო, რომ გამოაკლეს.

იმ საღამოს ბევრი იფიქრა, პირველად და უკანასკნელად იფიქრა  ცხოვრებაში.

გაახსენდა  საღამო,  იმის ძმაკაცთან მიმიყვანეს, ის ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო.  მის ნახვაზე უარი თქვა, რადგან როგორც ამბობენ თურმე განსაკუთრებით ყვარებია პატარა და .

მოგვიანებით ისიც მიხვდა, რომ იმ წამს, მათი ცხოვრების მხიარული ნაწილი სამუდამოდ დასრულდა და წინ ახალი შავი მომავალი დაიწყო.

არავინ  იცინოდა. მუდმივად ეგონა, რომ რაღაცას აშავებდა.

ელოდებოდა როდის შევიდოდი სკოლაში და გახდებოდი პირველი კლასის მოსწავლე. ეს მისი ხსნა იყო.

თუმცა, არ შეუყვარდა პირველი სექტემბერი,ის მარტო მივიდა სკოლის უზარმაზარ ეზოში. ნახა სხვა ბავშვები, მათი დედები, სიცილი, მხიარულობა, გაბრწყინებული ოჯახები, რომლებიც შვილების პირველკლასელობას ზეიმობდნენ და…….. ის მარტო სკოლაში. რადგან გლოვამ მოიცვა მაშიმ მის ირგვლივ ყველა. აქედან დაიწყო, პირველი დიდი ტყუილის ათვლა მის ცხოვრებაში: ”დედაჩემი წაქცა, ფეხი მოიტეხა, აი იქ მანქანიდან მიყუებს, რადგან ვერ გადმოდის”

არ უყვარდა სკოლიდან სახლში მიბრუნება, რადგან ის ქალი მას არ ელოდა. ის ქალი ტიროდა, ტიროდა, ტიროდა, ტიროდა…გლოვობდა შვილთაგან ერთ-ერთს.

 

 

სულ ეს იყო მაშინ რაც დავწერე, არ ვიცი მიხვდნენ რამეს თუ არა. უბრალოდ საჩუქარი გადმომცეს.

 ეხლა კი ვიცი,რომ არსებობს კანონები, რომლებსაც ბუნება და ცხოვრების სტილი ადგენს. არსებობს დოგმები, რომლებსაც საკუთარ თავს თავად უწესებს ადამიანი. არსებობს მოსაზრებები, რომლებსაც ხმამაღლა ვერ იტყვი. არსებობს ოჯახური სტატუსები, რომლებიც სიყვარულს გაიძულებს და ამასობაში მართლაც გიყვარდება. არსებობთ შენ და საკუთარი თავი, რომლებიც ძალიან გულახდილები ხართ ერთმანეთთან და ამ დროს საკუთარი თავიც გეზიზღება. ხშირად აქედან გამომდინარეც ვგებულობთ ადამიანები, რომ სიმართლე საკუთარ თავთანაც ძალიან მძიმედ სთქმელია.  თუმცა ამ სიმართლის აღიარებას, ძალიან დიდი შვება მოყვება და შემდეგ არ გადარდებს, რა იცი სხვამ და რა არის სინამდვილეში. მტავარია  შენ იცი რაც ხდება.

არის ცხოვრებისეული ისტორიები. დრამატული სცენები საკუთარ ცხოვრებაში, საიდანაც მაგარი კინო შეიძლება გადაიღო.მიიღებდა ყველა ოსკარს, მოხსნიდა რეკორდებს და გააგიჟებდა სამყაროს. ამ ისტორიის ყველა მონაწილე არის უნიკალური ადამიანი, მათ აქვთ თავიანთი პატარა თუ მცირე დამოკიდებულელები მომხდარის ირგვლივ და ეს ყველაფერი ერთად ძალიან მძიმე მოსასმენი შეიძლება იყოს. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც არ ვიტყვით, რომ საპროფილო თემაა, ამისათვის არ გავაფუჭებთ.

 ტკივილი ადამიანს აფუჭებს. გაჭირვება ადამიანს ანადგურებს. მუდმივი უკმაყოფილება ადამიანს აკომპლექსებს. მუდმივი სიდუხჭირე ადამიანებს შურიანს ხდის და ამ ყველაფერს პიროვნების განადგურებამდე მივყავართ.

თუმცა, არ დაგავიწყდეთ, რომ არსებობენ ადამიანები, რომელსაც საკუთარი თავის სიყვარული აძლიერებს. ადამიანს, რომელსაც საკუთარი თავი უყვარს, მას არ მიატოვებს. არ ჩააგდებს დეპრსიაში, არ დამართებს არასრულფასოვნების კომპლექსს და არ მისცემს საშუალებას ჩაიკეტოს და განადგურდეს. მუდმივად და დაუღალავად იბრძოლებს თვითგადარჩენისთვის.

    მის ცხოვრებაში რათქმაუნდა იქნება, იმედგაცრუებაც, არასრულფასოვნების კომპლექსი, შურიანი გამოხედვა, ნატვრა და სურვილები, მოწყალების ლოდინი. თუმცა, თუკი თავად არ დაიწყებ გამოსავალის ძებნას, ყოვლთვის გამოჩნდდება ადამიანი, ვინც ეცდებია წაგართვას ის რაც გაქვს.

მე წარმოუდგენლად მწამს, რომ რაც არ კლავს ის აძლიერებს.

მე წარმოუდგენლად მწამს, რომ თუ გაქვს სურვილი აუცილებლად გადარჩები.

მე მჯერა, რომ უნდა აპატიო, რადგან მიხვდეს მის შეცდომებს, თუმცა ამის შესახებ უნდა უთხრა კიდეც.

მე მწამს, რომ გულწრფელი ადამანები არსებობენ, თუკი თავად შექმნი მათ.

მე წარმოუდგენლად მჯერა, რომ ბევრი არ უნდა იფიქრო და საკუთარ რთულ მდგომარეობას არ უნდა ჩაუღრმავდე,ეს გაგაგიჟებს.

მე წარმოუდგენლად მწამს, რომ როდესაც ბევრს ფიქრობ, კიდევ უფრო ბევრი რამე გამოგეპარება და შანსებს ხელიდან გაუშვებ.

მე წარმოუდგენლად მწამს,რომ შემთხვევითობა ბევრად მაგარია.

მე წარმოუდგენლად მჯერა რომ გაჭირვება წვრთვნის…

თუმცა მე დანამდვილებით გეტყვით, რომ ეს ყველაფერი უარყოფით გავლენას ახდებს და კვალს ტოვებს პიროვნებში. თუმცა, ამის შესახებ ვეცდები, მომდევნო პოსტში დავწერო. 

ბედნიერების რეცეპტი;)

გავიგეეე…გავიგეე… როგორც იქნა გავიგე:)))

ბედნიერებისათვის, თურმე სუსტი მეხსიერებაა საჭირო. ხოდა თუკი  გინდათ ბედნიერები იყოთ, დაივიწყეთ ყვეაფერი მოხდენისთანავე, იქნებ მართლაც ესე აჯობოს:)

რატომ მიდიან კაცები?

 რა დამაინტრიგებელი სათაურია არა? სიმართლე გითხრათ მე ბევრი არაფერი ვიცი, მაგრამ ვცდილობ სხვადასხვა ისტორიებიდან რაღაც აზრი გამოვიტანო. აი წამიერად რაც თავში მომივა ეგ, თორემ დიდ ხნიანი ფიქრი და განსჯა ჩემი საქმე არაა. მთელი ცხოვრება მეზარებოდა ფიქრი და ანალიზის კეთება მოვლენებზე.

მაშ ასე, მეც ძალიან მაინტერესებს, რატომ მიდიან კაცები მაშინ როდესაც თითქმის ყველაფერი კარგადაა? ჩემი პირადი ისტორია ინახავს ერთ ამბავს. რომელიც დაიწყო ფლირტით და ზუსტად ერთ კვირაში დამთავრდა. სიმართლე გითხრათ ვერ მივხვდი ან მისი გამოჩენა რას ნიშნავდა ან ჩემგან ესე უეცრად წასვლა. თუმცა არ გამომიძიებია. არ მივსდევ ხოლმ მამაკაცებს, მხოლოდ ერთს გავეკიდე. სულ პირველი ისტორია იყო და ვიფიქრე უნდა ვიბრძოლოთქო. ახლა ვხვდები, რომ სისულელეა. აქედან გამომდინარე, წესი პირველი:

თუ წასვლას დააპირებს უნდა გავუშვათ, სხვა შემთხვევაში სულ გზისკენ ექნება თვალი და მაინც გაგვექცევა. თუ გაუშვებ შეიძლება არც წავიდეს.

დიახ, რატომღაც ესე ვთვლი, რომ მამაკაცებს აქვს მუდმივი მოთხოვნილება იმისა, რომ ჩვენ მათი წასვლის გვეშინოდეს. ალბათ იმიტომ მიდიან, რომ მერე უკან მოვაბრუნოთ.

თუმცა არსებობს კიდევ ერთი ვერსია. როდესაც ორი ადამიანის ურთიერთობა უბრალოდ ვერ ეწყობა, ისინი ერთმანეთს ხელს უშლიან და თან არც იშლებიან, ასეთ შემთხვევაში დროის წელვა სისულელეა. ამიტომ რომელიმე მათგანი უფრო ადრე გაანალიზებს სიტუაციას და მიდის. თუმცა თუ მამაკაცი პირველი წავა ეს სულ არ ნიშნავს იმას, რომ ქალები უფრო გვიან გრძნობენ ურთიერთობაში დამდგარ კრიზისს. ქალები უბრალოდ ადვილად ვერ თმობენ ურთიერთობას და ვერ ბედავენ დაასრულონ ურთიერთობა. ვერ ბედავენ არა იმიტომ, რომ ეშინიათ , არამედ არ უნდათ ტკივილი მიაყენონ სხვებს და საკუთარ თავს. მამაკაცები კი ცივი გონებით მსჯელობენ. უბრალოდ დგებიან და მიდიან. აქედან გამომდინარე, წესი მეორე:

რა მნიშვნელობა აქვს ვინ წავა პირველი, მთავარია არ ვითამაშოთ დრამა და მშვიდობიანად დავიშალოთ.

მე ხშირად მსმენია, როგორ ვაჭრობენ გრძნობებით. მაგრამ ვფიქრობ ქვეყნად არაფერი სულიერი მატერიებზე არ იცვლება  და მათ შორის არც სიყვარული. ეს დაემსგავსება მუდმივ აუქციონს , თუმცა რაც უფრო მეტს გაიღებ მით უფრო დაზარალდები. წესი მესამე:

სულიერი კომფორტი და მშვიდი ნერვები აუცილებელი პირობაა წარმატებული კარიერისა და მოწესრიგებული პიურადი ცხოვრებისა.

დიახ, მე მიმაჩნია, რომ თუ ერთი ისტორია დასრულდა აუცილბლად დაიწყება მეორე, უფრო მაგარი. ამიტომ თუ ჩვენგან მამაკაცები მიდიან, ეს იმიტომ , რომ მათზე უკეთესი მოდის ჩვენს ცხოვრებაში.

აქვე ვაღიაროთ, რომ ყველაფერს მხოლოდ მამაკაცებს ვერ დავაბრალებთ. ხშირად ჩვენ, ქალებიც, ძალიან ბევრს ვცოდავთ. ვითხოვთ ბევრს და გვგონია, რომ ჩვენი მეწყვილე აუცილებელია ყველა ჩვენს კაპრიზს ასრულებდეს. გაუთავებლად ვეჭვიანობთ და ვაიძულებთ მათ ადგნენ და წავიდნენ ჩვენგან. მიმაჩნია, რომ ეჭვიანობა საკუთარი თავის შეურაწყოფაა. წესი მეოთხე:

თუ ჩვენ თავად შევურაწყოფთ საკუთარ თავსა და გრძნოებებს, ვერ მოვთხოვთ ჩვენს მამაკაცებს პათივი სცენ მათ.

როდესაც ურთიერთობა ნდობაზე და თანაბარ უფლებელზე იქნება დამყარებული, ვფიქრობ წასვლა არც მამაკაცს და არც ქალს არ მოუდება. კომფორტი მნიშვნელოვანია, აუცილებლად სიყვარულთან ერთად.

არ ვიცი, რამდენად ჩამოვაყალიბე ჩემი აზრი და ვუპასუხე თუ არა სათაურს, მაგრამ ერთი კი დანამდვილებით ვიცი. მამაკაცებს უყვართ კომფორტი, ისევე როგორც ჩვენ და თუ ორივე ვიზრუნებთ ერთმანეთის სულიერ კომფორტზე, არ მივაყენებთ ერთმანეთს შეურაწყოფას, არ ვეცდებით ერთმანეთის თავიდან გაზრდას და მივიღებთ ჩვენს მეორე ნახევრებს ისეთებად, როგორებიც არიან, ვფიქრობ ყველაფერი კარგად გვექნება.

ბოლოს უნდა ავღნოშნო, რომ ჯანსაღ ურთიერთობებშიც ძალიან ბევრი თემაა, რომელიც კამათს გამოიწვევს წყვილებს შორის და ეს ძალიან გაახალისებს ურთიერთობებს. ზოგჯერ კამათიც აუცილებელია.

ბედნიერ სიყვარულს გისურვებთ:) ❤

ჩემი მეგობრის საღამო

ჩემს ბლოგს ვინც კითხულობს იცის, რომ მე სულ ვწუწუნებ, ვწუწუნებ და კიდევ ვწუწუნებ, რომ აქ არაფერი ხდება და რომ ჩვენთან ერთადრერთი გართობა მხოლოდ სახინკლეში წასვლაა.

დავჯექი ერთ მშვენიერ დღეს და დავფიქრდი, რა უნდა მეკეთებინა ისეთი, რაც მეც გამახალისებდა და თან ცოტა ფულის შოვნაც შემეძლებოდა.

ვიფიქრე, კარგი იქნებოდა თუ ისეთ საღამოებს გავუწევდი ორგანიზებას სადაც არ იქნებოდა ღომი და ხარჩო, არ მოვუსმენდით თამადის მიერ დაწესებულ დაბადებისდღეებს. შეგვეძლებოდა ბევრი ცეკვა და დალევა.

ამ ყველაფრისათვის კი პრაქტიკა მჭირდებოდა, გუშინ პირველი პრაქტიკა მივიღე და სულ პატარა საღამოს გავუკეთე ორგანიზება. ჩემი მეგობრის დაბადების დღე მოვაწყვეთ, ტრადიციული მუსიკოს-დამკვრელები კარაოკეთი შევცვალეთ და  ფანდურის მაგივრად კლუბური მუსიკები მოვიმარაგეთ, სამაგიეროდ ყველაზე დიდი შეცდომა დავუშვი და დამავიწყდა ფოტო-აპარატი, ამიტომ დავდებ იმ სურათებს რაც ჩემა palm smartphon-მა გადაიღო. მინდა გთხოვოთ, რომ ნუ იქნებით კრიტიკულები, რადგან ცხოვრებაში პირველად გავაწყე სუფრა, თანაც ასეთი.

ვიცი, რომ ეს ყველაფერი ძალიან უგემოვნებოც კი შეიძლება მოეჩვენოს

პროფესიონალებს, შემედავონ სუფრის ხარისხზე და სხვა მრავალ წუნსაც დაუდებენ დარწმუნებული ვარ. სავსებით სამართლიანადაც,მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ძალიან მაგარი საქმე გავაკეთეთ მე და ჩემმა მეგობრებმა. იუბილარმა, იმიტომ რომ გარისკა და სტუმრებს უთხრა თქვენ ფეხზე დამდგარი უნდა ჭამოთო 🙂

მე და ჩემმა მეორე მეგობარმა, მარიმ, იმიტომ რომ:

  • ჩვენ შევძელით დაგვერწმუნებინა იუბილარი, რომ ასეთი ტიპის სუფრა გაცილებით უფრო მაგარია. ნაკლებ საშრომია და ეფექტურია.
  • რომ, ის არ დაიღლებოდა ზედმეტი ფაცი-ფუცისაგან.
  • რომ კარაოკეზე სიმღერა ბევრად უფრო ართობს ადამიანებს, ვიდრე მუდმივად “მაია მულატკა”-ზე ცეკვა.
  • დარწმუნებული ვარ ჩვენს ქლაქში, ძალიან პატარა ქალაქში ჩვენ პირველები ვართ.

ესეც სასმელი. ლუდი, ბეილისი და გაზიანი სასმელი, თუმცა იქვე იყო არაყი.

რათქმა უნდა იყო გაკვირვება, სტუმრები თავიდან დაძაბული იყვნენ, ერიდებოდათ საჭმლის გადმოღება. თუმცა იყვნენ გამონაკლისებიც, რომლებმაც საბოლაოდ ყველა გაათამამა.

🙂 კიდევ ერთხელ ვულოცავ ჩემს მეგობარს დაბადების დღეს და ვპირდები, რომ მომავალ წელს უკვე პროფესიონალურ დონეზე გავუკეთებს ორგანიზებას მისს საღამოს.

Fashion show backstage images-VERSACE

ჯანი ვერსაჩე (იტალ. Gianni Versace, 2 დეკემბერი 1946 — 15 ივლისი 1997) — იტალიური მოდელიერი. 1978 წელს შექმნა   მარკაVersace, რომლის სახელით აწარმოებს ელიტარულ ტანსაცმელს, აქსსუარებს, კოსმეტიკას, პარფიუმერიას და ავეჯს.   მისი სიკვდილის შემდეგ ფირმას ხელმძღვანელობს მისი და დონატელა ვერსაჩე.ძალიან მაგარია 🙂

 

ბავშვობაში იგი ოცნებობდა პიანისტობაზე. დედა მუშაობდა სამკერვალო სახელოსნოში პროფესიონალ მკერავად და პატარა ჯანი ხშირად დაყავდა სამსახურში. როგორც ჩანს, მუდმივად კაბების და კოსტუმების გარემოცვაში ყოფნამ განსაზღვრა მომავალი დიზაინერის ცხოვრების გზა. თვითონ ვერსაჩე ამბობდა, რომ თავის პროფესიონალიზმს დედას უმადლოდა.

 

 

ერთ მშვენიერ დღეს, ატელიეში გაისმა ტელეფონის ზარი, რომელმაც მთლიანად შეცვალა ვერსაჩეს ცხოვრება. ზარი ეკუთვნოდა საკმაოდ შეძლებულ ბიზნესმენს მილანიდან, რომელსაც გაგებული ჰქონდა ჯანის განსაკუთრებული ფანტაზიის და ახალი მოდელების შექმნის ნიჭის შესახებ და გადაწყვეტილი ჰქონდა გარკვეული თანხის ჩადება მის საქმიანობაში. ეს იყო უნიკალური შანსი ახალგაზრდა მკერავისთვის.

1978 წელს თავისი ძმის სანტოს დახმარებით ვერსაჩე ქმნის საკუთარ ფირმას, სამოდელო სახლს ჯანი ვერსაჩეს (Gianni Versace). იმავე წელს შედგა მისი პირველი კოლექციის ჩვენება, რომელმაც უდიდესი მოწონება დაიმსახურა. ცოტა ხანში ძმების საქმიანობაში ჩართული იქნა დაც – დონატელა.

 

 

 

 

1988 წელს ვერსაჩეს მიანიჭეს “მსოფლიოს წამყვანი და შემოქმედებითი დიზაინერის” ტიტული. 1998 წელს კი ამერიკული მოდის ოსკარი.

ფოტოები მისი ჩვენებიდან:

უსექსობა პროვინციაში და ჩემს საახლობლოში…

რა საინტერესოა საქართველოს ყველა კუთხეში ასე აწუხებთ უსექსობა, როგორც ჩემს პატარა პროვინციაში?

ეხლა ვიცი, პირველი აბზაცის წაკითხვისას გაიფიქრებენან ან  წაკითხვის შემდეგ შემდეგ მომწერენ, შენ არ გაწუხებს უსექსობაო? იმტვრიეთ ეხლა თავი, მაწუხებს თუ არა:) სხვა საფიქრალი არ მოგეცეთ არაფერი.

კბილის ექიმთან, რომ დავდივარ ეგ უუკვე იცით. ხოდა იქ ერთი ქალი მოდის. სულ კივის და მშვიდად არასოდეს საუბრობს. როდესაც მოესალმებიან გამწაებული, აგრესიულად გაჰკივის პასუხს. ამ ქალს შვილიც ყავს, თქვენ წარმოიდგინეთ ქმარიც, მაგრამ ერტყობა აქტიური სექსი არ აქვს:) არადა როგორ დაამშვენებდა, დააწყნარებდა და სულ გაღიმებული ივლიდა.

ერთი ნაცნობი მყავს, მამაკაცს 10 მეტრის რადიუსში არ იკარებს. სულ უჟმური და სულ უკმაყოფილოა. ეტყობა მაგასაც უკაცობა აწუხებს. ერთი რამ დანამდვილებით ვიცი, ეგ მისი ნებით მამაკაცს არ დანებდება და ამიტომ ცოტა ძალის დატანების შემდეგ , ეგეც გაბადრული ივლის ალბათ და არასოდეს არავის არ დაუწყებს ჩხუბს:) მერე რამდენი იტყვის ”გასაუპატიურებელი ქალების მეტი რა ვართო” 🙂

ერთი პუტკუნა ახლობლის ”გოგო” მყავს. ყოველი წლის  ნოემბერს ველოდით მის გათხოვებას (თვითონ გვეუბნებოდა ესე) ხოდა ვერ გათხოვდა. ამასობაში ალებმა (სიმხურვალე ტანში) და უმიზეზო შფოთვებმა შეაწუხა. მოუყვანეს ექიმი. ექიმი,მამაკაცი იყო, ხოდა მოერიდა ამ კაცს, კი იცით ქართველი მამაკაცები რა ”მორიდებულები” არიან და პაციენტს პირდაპირ ვერ უთხრა სექსი გინდა სასწრაფოდ ან მამაკაციო. ადგა და შეაპარა აუცილებლად შვილი უნდა გააჩინოო. იფიქრა ამ ექიმმა ალბათ, მიხვდება შვილს სექსის გარეშე, რომ ვერ გააჩენსო. იფიქრა საწყალმა ჩემი ახლობლის ”გოგომ” და ექიმს უთხრა ” ექიმო, რომ ავიყვანო შეიძლებაო”:) გადააქნია ექიმმა თავი და კი ალბათო უთხრა. მერე არ მიკითხავს ეგ ამბავი, ფაქტია შვილი არ გაუჩენია, არც აუყვანია და სექსის ქონის მაგას არაფერი ეტყობა.

ისე შესანიშნავი ფილმია, გუშინ ვუყურე ”სექსი მეგობართან”.

მოკლედ რამდენი ვწერე, რა ჩემი საქმეა გექნებათ თუ არა სექსი, გააჩენთ თუ აიყვანთ შვილებს, ქმართან ერთად ერთ სარეცელს გაიყოფთ თუ სხვადასხვა ოთახებში დაიძინებთ და ისე ცოლ-ქმარი გერქმევათ. უბრალოთ იცხოვრეთ ისე, რომ იყოთ კმაყოფილი და გამარჯობის ნაცვლად, რა საზიზღარი ცხოვრება დადგაო არ თქვათ:) საკუთარ ცხოვრებაზე ფიქრი არც ოჯახის და არც ერის ღალატს არ ნიშნავს:)

აბა თქვენ იცით:)

კვირა დღე: ძილი, ბევრი ყავა,საწოლი,ლუდი,ლეპტოპი

კვირის დღეებიდან პარაკევი მიყვარდა ყველაზე ძალიან, როდესაც სკოლაში  დავდიოდი.

ეხლა ყველაზე მეტად კვირა დღე მიყვარს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ დღეს ყველაზე მეტად მიჭირს საწოლიდან ადგომა,რაც არ უნდა დავგეგმო ყოველთვის საღამოს ოთხ საათზე ვიწყებ დღეს.

რატომ მიყვარს კვირა?

  • კვირა დღეს ვარღვევ დიეტას, რომელსაც მთელი კვირის განმავლობაში მკაცრად ვიცავდი.
  • კვირას, ძალიან ბევრს ვნებივრობ საწოლში.
  • კვირას, არ ვფიქრიბ იმაზე, რომ ჩემი  …-ს   უჟმურ სახეს უნდა გადავაწყდე თუნდაც ერთი წამით.
  • კვირას, ყავას საწოლში მივირთმევ.
  • კვირას, ყოველთვის მაქვს საშუალება ვიკითხო ჩემი საყვარელი ჟუნალები, ვუყურო ჩემს საყვარელ სერიალს (სექსი დიდ ქალაქშჲ).
  • კვიიიიიირას, ყოველთვის მოაქვთ ჩემთვის  ბევრი ლუდი:)

კიდევ უამრავი მიზეზი მაქვს, იმისათვის რომ ეს დღე მიყვარდეს.

ეხლაც გავიღვიძე, მაგრამ ადგომას არ ვჩქარობ. ყავაც უკვე საწოლის ტუმბოსთან დევს, ლეპტოპი მუცელზე მადევს და ამ პოსტს ვკრეფ.

მერე რა რომ საბნიდან უკვე სამჯერ გამოვაცურე ფეხი, იქნებ სიცივს შევაგუო, უცებ წამოვდგე და როგორმე ხალათამდე მივაღწიოთქო, მაგრამ ეჭვი მაქვს ჩემი დილა ისევ საღამოს ოთხ საათზე დაიწყება და ხვალ ისევ საშინელი ორშაბათის ჯერი დგება, დიეტის და კბილის ექიმის დღე.